Български (България)English (United Kingdom)

Защити

Обяви - Защити

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Молекулярно-биологични изследвания на хемоцианини и актини от безгръбначни организми, представители на Черноморската фауна”, разработен от задочен докторант Мартин Валериев Иванов в Агробиоинститут, гр. София за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Генетика”, професионално направление ш.4.3 „Биологически науки”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София. Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 29.03.2018 г. от 14 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4.

акад. дбн Иван Георгиев Иванов – рецензия

проф. д-р Елена Иванова Георгиева – рецензия

проф. д-р Магдалена Иванова Чорбаджиева – становище

проф. д-р Елена Георгиева Тодоровска – становище

доц. д-р Красимира Николова Идакиева – становище

Автореферат

 
Обяви - Защити

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучване на патогенни гъби, причиняващи гниене по лозата и гроздето”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Емил Божидаров Балашков, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Растителна защита (фитопатология)”, професионално направление ш. 6.2 „Растителна защита”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София. Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 23.03.2018 г. от 11 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4.

Рецензии:

проф. дн Марияна Накова

проф. дсн Росица Бъчварова

Становища:

доц. д-р Николай Генов

доц. д-р Славчо Славов

доц. д-р Йордан Цветков

 

Автореферат

 
Обяви - Защити

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Физиологични, биохимични и геномни подходи за изследване отговора към абиотичен стрес при житни култури”, разработен от редовен докторант Борислав Вениславов Асенов, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Генетика”, професионално направление ш. 4.3. „Биологически науки”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София.

Рецензии:
проф. д-р Елена Иванова Георгиева
доц. д-р Анелия Венева Янчева

Становища:
проф. д-р Магдалена Иванова Чорбаджиева
проф. д-р Мая Янева Величкова
проф. д-р Елена Георгиева Тодоровска

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 28.07.2017 г. от 10 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4.

 
Обяви - Защити

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Генетично и метаболитно разнообразие при български сортове и селекционни линии лавандула (Lavandula angustifolia)”, разработен от редовен докторант Цветелина Тониева Загорчева, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Генетика”, професионално направление ш. 4.3. „Биологически науки”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София.

Рецензии:
проф. д-р Елена Иванова Георгиева
проф. д-р Магдалена Иванова Чорбаджиева

Становища:
акад. дбн Иван Георгиев Иванов
проф. дбн Иван Илиев Атанасов
доц. д-р Анелия Венева Янчева

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 28.07.2017 г. от 14 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4.

 
Още статии...
Новини и събития

29-ти септември 2017 г. (петък) Европейската нощ на учените 2017. На тема: РАСТЕНИЯТА - РАЗНООБРАЗИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ, Място: АБИ, бул. Драган Цанков 8, ет. 4, гр. София, от 17 до 22 ч. Повече информация

 

18-ти май 2017 г - Международен "Ден на очарованието на растенията". Събитието ще се проведе на територията на БФ (фоайета на партер и етаж I) на адрес: 1164 София, бул. "Драган Цанков" 8.   Повече информация и програма на събитието.

 

9-10 ноември 2016. Агробиоинститут и Биологически факултет към СУ и ще бъдат домакин на Pop-up Stand на тема „Храни“ по проект Наука2. Събитието има за цел да  повиши осведомеността по темата храни, здравословно хранене, храни на бъдещето, не толкова популярни плодове и зеленчуци, процеси на създаване и отглеждане на различни сортове. Повече информация

 

През 2016г. АгроБиоИнститут спечели нови научно-изследователски проекти:Получаване на ценни продукти от микроводорасли”, Оценка на стресовия отговор и адаптивния потенциал на житните култури посредством ядрени, омикс и физиологични подходи”, Структурна Трансформация за Постигане на Отговорна Биологична наука”, Намери изследователите навсякъде и споделяй

 

20 април 2016 г. - 13:30 часа. Публична лекция на д-р Йоаннис  Ливиератос, Координатор на Програмата по Устойчиво Земеделие и Ръководител на Лабораторията по Растителна Вирусология на Средиземноморски Агрономически Институт, гр. Ханя, Гърция. Лекцията на тема: "Molecular studies on Pepino mosaic virus replication in its Solanaceous hosts" ще бъде представена на английски език в конферентната зала на Агробиоинститут- София, бул. „Драган Цанков"  № 8,

 

В рамките на проект MARLON към 7-ма РП на ЕС екип от Агробиоинститут създаде онлайн база данни за влиянието на фуражи, съдържащи ГМ съставки върху селскостопанските животни. Платформата IPAFEED е със свободен достъп и е създадена да подпомогне потребителите и регулаторните органи. Информацията предоставена в платформата има за цел да гарантира по-бързо и ефективно идентифициране на вероятни рискове свързани с използването на такива фуражи.